Vår mission

Med ständig utveckling av verktyget och teknologin säkerställer vi att du som användare får det bästa utav plagiat.se

Sponsorer

Sök efter orala sjukdomar, rekommendationer, forskning, begrepp eller tandvårdskliniker.

Önskar du sponsra oss eller synas på Plagiat?

Syftet med plagiat.se är att alla ska ha möjligheten att undvika plagiering

Att plagiera innebär att man skriver av från en annan persons verk och använder avskriften som om det vore sitt eget verk, utan att markera citat eller ange källa.

Plagiering av upphovsskyddade material utan upphovsrättsinnehavarens samtycke är en olaglig handling.